NARUČITELJ:
JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

OPIS:
Hidroelektrana Peć Mlini nalazi se u Federaciji Bosne i Hercegovine, unutar Zapadno-hercegovačke županije u općini Grude, oko 40 km zračne linije od Mostara, 75 km od Splita i 22 km od Jadranskog mora. Područje koje zahvaćaju objekti planirane HE Peć Mlini u cijelosti se nalazi unutar granica općine Grude. Predviđeni zahvat nalazi se u podnožju brda Petnjik, oko 7 km jugozapadno od Gruda, a oko 3 km istočno od granice s Hrvatskom.
Za potrebe hidroelektrane, uz postojeći tunel koji je prokopan 1951. godine, kroz brdo Petnik prokopan je novi tunel duljine 1550 m. Tunel započinje u području Nuge, gdje je smješten kompenzacijski bazen korisnog volumena od 800 000 m3, sjeverno od brda Petnjik na krajnjem južnom dijelu Imotsko-grudskog polja. Površina predviđena za uređenje bazena je 45 ha.
Tunel je poboljšao vodni režim, odnosno smanjio je veličinu i trajanje plavljenja u području Imotsko-grudskog polja.
Uzvodno od naselja Peć Mlini, u dolini Tihaljine na lijevoj obali istoimene rijeke locirana je strojarnica hidroelektrane s tlačnim cjevovodom promjera 2.6 m i dužine 260 m te postojećim brzotokom.


elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS