Desetljećima radimo njegujući odgovornost prema nacionalnim interesima, a u svom djelovanju na 4 kontinenta, u 28 država - od SAD-a preko mediteranske Afrike do Nove Gvineje - nastojali smo ispuniti zahtjeve naručitelja i poticali odgovornost prema društvenim zajednicama, ostvarujući tehnički pouzdana, ekonomski djelotvorna i ekološki održiva rješenja. Iz takvog je odnosa proizašla misija naše tvrtke.

U svojem postojanju Elektroprojekt je od tvrtke osnovane 1949. godine za projektiranje hidroelektrana i termoelektrana izrastao u tvrtku jedinstvenu u regiji po opsegu svojih djelatnosti na području energetike, upravljanja vodama i okolišem te zaštite prirode. Tome su pridonijeli Elektroprojektovi stručnjaci s bogatim iskustvom: od 100 zaposlenih različitih specijalnosti 50 je ovlaštenih inženjera, niz stručnjaka s ovlaštenjima za nostrifikaciju projekata na svim područjima projektiranja u graditeljstvu, te djelatnici koji su uspostavili tradicionalno čvrste partnerske odnose sa znanstveno-istraživačkim i obrazovnim institucijama i ekspertima iz područja koje Elektroprojekt po potrebi pokriva u svojim projektima (prirodne znanosti, biotehnologija, sociologija). Naglašavamo naše iskustvo i potencijale u vođenju multidisciplinarnih projekata i osmišljavanju i vrednovanju složenih višenamjenskih infrastrukturnih sustava pri čemu se vodimo osjetljivošću prema socijalnim i gospodarskim zahtjevima te zahtjevima zaštite prirode i okoliša.
 
O nama
O nama
O nama
Odgovoran odnos prema održivosti rješenja u našim projektima potvrđujemo neprekidnim radom našeg ekspertnog tima zaduženog za procjenu utjecaja djelatnosti naše tvrtke na okoliš i prirodu. Radeći na projektima koje je financirala Svjetska banka, Ujedinjeni narodi, europske banke i fondovi na području energetike, voda, zaštite okoliša i prirode dobro smo upoznali postupke, upute i zahtjeve koji se postavljaju pred konzultante kod realizacije projekata koje financiraju te institucije.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS