Za manje i veće poljoprivredne površine Elektroprojekt daje rješenja njihovog navodnjavanja i odvodnje viška voda. Temeljem pedoloških istražnih radova, proračuna potrebe vode za navodnjavanje, analizom raspoloživih izvora vode te hidrauličkih analiza optimiziraju se rješenja i veličina izgradnje pojedinih objekata.

U projektima takvih sustava daju se rješenja za:
 
  • crpne stanice
  • taložnice i filtarske stanice
  • akumulacije
  • zahvate vode iz otvorenog vodotoka ili zahvate podzemne vode
  • tlačne razvodne cjevovode
  • otvorenu kanalsku mrežu sa sistemom ustava

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS