NARUČITELJ:
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE d.d.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja

OPIS:
Energetski sustav HE Mostarsko blato nalazi se u Bosni i Hercegovini kod Mostara, a sastoji se od slijedećih cjelina:
 
  • Uređenje korita Lištice i pripadnih pritoka u dužini od ~ 8 km2
  • Akumulacija Mostarsko blato korisnog volumena ~1.000.000,00 m3
  • Dovodni tunel s ulaznom građevinom i vodnom komorom (promjer tunela 4.2m, dužina 2250m)
  • Tlačni cjevovod promjera 3.0 m, dužine 375m
  • Strojarnica sa dvije Francis turbine, (Qi=2x20.0 m3/s, P=2x32 MW)
  • Donji kompenzacijski bazen
  • Odvodni kanal-tunel
  • Pristupne ceste

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS