Za potrebu osiguranja optimalnog režima voda i osiguranja potrebnih količina voda za različite namjene uz interdisciplinarni pristup i primjenu načela održivog razvoja Elektroprojekt daje kompleksna tehnička rješenja u okviru kojih se rade:
 
  • planovi upravljanja vodama
  • osnove za vodnogospodarsko uređenje i korištenje slivova
  • projekti kompleksnih višenamjenskih hidrotehničkih sustava

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS