U području prijenosa i distribucije električne energije djelatnost obuhvaća projektiranje transformatorskih stanica svih izvedbi (AIS, GIS) i naponskih razina do 400 kV, rasklopnih postrojenja, te VN, SN i NN kabelskih vodova.

Usredotočeni na zahtjeve tržišta, našim naručiteljima nudimo kvalitetna rješenja kod izgradnje novih i rekonstrukcija postojećih elektroenergetskih objekata.

Specijalizirana znanja, proračuni i analize potvrđene od naših naručitelja primjenjuju se u projektiranju sljedećih objekata, postrojenja i sustava:
 
  • energetski transformatori (blok transformatori, mrežni transformatori, kućni transformatori)
  • rasklopna postrojenja (VN, SN)
  • razvodi niskog napona (AC, DC)
  • sustavi upravljanja, signalizacije, zaštite, mjerenja i regulacije
  • zajednički sustavi uzemljenja, zaštite od munje, rasvjete i instalacija
  • sustavi vatrodojave i zaštite od požara

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS