01.04.2024. obilježava se 75 godina postojanja Elektroprojekta. U tih 75 godina Elektroprojekt je od tvrtke za projektiranje hidroelektrana i termoelektrana izrastao u tvrtku jedinstvenu u okruženju po opsegu svojih djelatnosti na području energetike, upravljanja vodama i okolišem te zaštitom prirode.
Jezgra današnjeg Elektroprojekta stvorena je 1945. godine kada je formirano Elektrotehničko poduzeće Hrvatske (ELPOH) iz kojeg grupa za projektiranje hidroelektrana 1946. prelazi u novoosnovano poduzeće za projektiranje i građenje hidroelektrana Hidroelektra. Osnivanjem Inženjerskoga projektnog zavoda (IPZ) siječnja 1948., projektanti iz Hidroelektre prelaze u novoosnovano poduzeće u kojem čine Odjel za hidroelektrane s ukupno 16 ljudi, od čega su 9 inženjeri. 12.3.1949. Vlada FNRJ osniva poduzeće za projektiranje hidroelektrana i istražne radove, pod imenom Hidroelektroprojekt s filijalama u glavnim gradovima svih republika, osim Crne Gore. 1.11.1949. projektantska grupa za hidroelektrane prelazi iz IPZ-a u Hidroelektroprojekt - Zagreb gdje ima poslovnu zadaću obavljati projektiranje hidroelektrana i tehnički nadzor na teritoriju NR Hrvatske. Na taj dan dolazi do stvarnoga osamostaljivanja novoga poduzeća, iako je prvi namještenik upisan u matičnu knjigu Hidroelektroprojekta već 1.4.1949. i počeo raditi u njemu. Usvajajući sve te činjenice, 1.4.1949. smatra se danom osnivanja Elektroprojekta.

8.4.1951. Hidroelektroprojektu se pripaja zagrebačka grupa Termoelektroprojekt i grupa za projektiranje trafostanica, pa se proširuje program poslovanja na projektiranje svih elektroenergetskih objekata i postrojenja. Nakon prijelaza nadležnosti sa savezne na republičku upravu, rješenjem Vlade NR Hrvatske od 6.2.1952. g. izmijenjeno je ime poduzeća u današnje "Elektroprojekt" - poduzeće za projektiranje elektroenergetskih postrojenja.

Od 1949. g., Elektroprojekt je izrastao u snažnu projektantsku organizaciju s kojom je razvoj Elektroprivrede i Vodoprivrede, posebice na području Hrvatske, nerazdvojno povezan. Do 1953. godine djeluje isključivo na domaćem tržištu - na projektiranju hidroelektrana, termoelektrana, trafostanica i na odgovarajućim istražnim i studijskim radovima. Godine 1954. Elektroprojekt je učinio prve korake u svojoj djelatnosti u inozemstvu. Radom na Hidroelektrani Zawgyi u Burmi počinju aktivnosti Elektroprojekta u inozemstvu koji je neprekidno, s većim ili manjim intenzitetom, prisutan na stranom tržištu. Od 28.1.1955. poduzeće je registrirano i za vanjskotrgovačke poslove izvođenja investicijskih radova u inozemstvu. Od tada do danas Elektroprojekt je razvio široku djelatnost u pružanju usluga u inozemstvu, posebno u zemljama u razvoju (Burma, Etiopija, Egipat, Iran, Libija, Alžir, Indija), ali i u Grčkoj, Španjolskoj i SAD-u.

Rezultati rada stručnjaka Elektroprojekta čine jedinstvenu arhivu koja sadrži preko 23.000 knjiga projekata izrađenih u Elektroprojektu, među kojima se nalaze projekti većine hidroelektrana i termoelektrana te raznih drugih objekata izgrađenih u Republici Hrvatskoj. Područja djelatnosti koje su bila predmetom rada Elektroprojekta od njegovog osnutka do danas održavana su tijekom cijelog razdoblja postojanja te proširivana u skladu s prilikama i potrebama gospodarskog razvoja i zahtjevima na tržištu. Tako je, uz zaštitu voda, okoliša i prirode, predmet djelatnosti proširen i na korištenje poticanih obnovljivih izvora energije kao što su vjetar, sunce, biomasa i geotermalna energija i na infrastrukturne projekte kao što su tramvajska pruga i žičare.Direktor Društva:
Davor Paradžik, dipl.ing.

Pomoćnik direktora Društva za komercijalne i financijske poslove:
Sandra Lihtar, dipl.iur.

Direktor elektro-strojarskog biroa:
Marino Valjak, mag.ing.mech.

Direktor građevinsko-arhitektonskog biroa:
Krešimir Kuštrak, mag.ing.aedif.

Direktor inter biroa:
Marijan Marasović, dipl.ing.građ. 

 Preuzmite brošuru ovdje.

Brošura društva
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS