PROJEKT
HE Zakučac
HE Zakučac
SAZNAJTE VIŠE
HE Zakučac
70 godina postojanja
Elektroprojekta
01.04.2019. obilježili smo 70 godina postojanja Elektroprojekta
SAZNAJTE VIŠE
70 godina postojanja<br> Elektroprojekta
Elektroprojekt

Elektroprojekt pruža usluge u svim fazama građenja i rada objekata. U planiranju i pripremi izgradnje izrađuje sve vrsta studija i programa potrebnih za razvoj projekata, strategija ili planova, projekte svih vrsta kao i nostrifikaciju projektne dokumentacije.

SAZAJTE VIŠE

Područja djelovanja

Energetika Energetika
Projektiranje i izgradnja objekata iz područja hidroenergetike, termo-energetike, prijenosa i distribucije energije te obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti jedno je od osnovnih...
Saznajte više
Vodno gospodarstvo Vodno gospodarstvo
Usporedno s razvojem projekata na području hidroenergetike, Elektroprojekt je razvijao i razvija djelatnost projektiranja na području vodnog gospodarstva. Ona uključuje projekte sustava za upravljanje...
Saznajte više
Infrastruktura i telekomunikacije Infrastruktura i telekomunikacije
Na području projektiranja infrastrukturnih i telekomunikacijskih objekata Elektroprojekt projektira plinovode, centralne toplinske sustave, vodoopskrbu i odvodnju, telekomunikacijske sustave te...
Saznajte više
Zaštita prirode Zaštita prirode
Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Elektroprojektu je izrađena prva studija utjecaja na okoliš na prostoru tadašnje države. To je bila studija utjecaja na okoliš HE Dubrava na rijeci...
Saznajte više