U području termoenergetike, Elektroprojekt posjeduje veliko iskustvo i visoku razinu tehničke stručnosti, pogotovo u području proizvodnje energije iz tradicionalnih izvora energije.

Elektroprojekt je sudjelovao u pripremi i realizaciji investicija te pružanju tehničke podrške tijekom izgradnje i puštanja u pogon gotovo svih većih termoenergetskih objekata, postrojenja i sustava u Republici Hrvatskoj.

To su poslovi za sljedeće objekte, postrojenja i sustave unutar elektrana:
 
 • kombi-kogeneracijske elektrane
 • kondenzacijske elektrane
 • energane
 • tehnološke cjeline termoelektrana (plinsko turbinska i parno turbinska postrojenja, kotlovska postrojenja, zajednički sustavi, zahvat vode/hladnjaci,…)
 • koncipiranje postrojenja i izbor lokacije
 • sustavi opskrbe gorivom i vodom
 • parni i vrelovodni kotlovi
 • izmjenjivači topline
 • postrojenja za kemijsku i termičku pripremu vode
 • dimovodni kanali i dimnjaci
 • obrada dimnih plinova i filtracija (selektivna katalitička redukcija-SCR, odsumporavanje-FGD)

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS