Elektroprojekt pruža usluge u svim fazama građenja i rada objekata. U planiranju i pripremi izgradnje izrađuje sve vrsta studija i programa potrebnih za razvoj projekata, strategija ili planova, projekte svih vrsta kao i nostrifikaciju projektne dokumentacije.

Tokom izgradnje pruža usluge vođenja izgradnje objekta, nadzora i organizacije građenja, izrađuje programe osiguranja kvalitete te programe puštanja u pogon. Za objekte u korištenju izrađuje dokumentaciju za održavanje, popravke i rekonstrukcije, izrađuje programe i provodi tehnička mjerenja i promatranja. Osnovne grupe usluga čine:
 
 • konzalting i razvoj projekata
 • razvojne strategije i planovi
 • strateške studije
 • planovi upravljanja vrijednim prirodnim područjima
 • studije izvodljivosti i ocjene projekata
 • studije utjecaja na okoliš i prirodu
 • programi istražnih radova
 • idejna rješenja, idejni projekti
 • specifikacije i ponudbena dokumentacija
 • glavni projekti, izvedbeni projekti
 • projekti izvedenog stanja​
 • projektiranje i analize pomoću BIM tehnologije
 • koordinaciju, kolaboraciju i analize sudara pomoću BIM tehnologije
 • revidiranje i kontrolu BIM isporuka
 • BIM projektni menadžment
 • nostrifikacije projektne dokumentacije
 • nadzor i organizacija građenja
 • programi osiguranja kvalitete, mjerenja, promatranja
 • informacijski i GIS sustavi
Izdvojena usluga
Izdvojena usluga

BIM - state-of-the-art znanje, procesi i tehnologija

Više
kontaktirajte nas
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS