NARUČITELJ:

Hrvatska Elektroprivreda
 

VRSTA DOKUMENTACIJE:

Idejni projekt, Glavni projekt-u izradi
 

OPIS:

HES Kosinj je višenamjenski sustav koji omogućuje prihvat velikih vodnih valova Like u svrhu zaštite od poplava nizvodnog područja te korištenje akumulirane vode za proizvodnju električne energije na HE Kosinj i HE Senj. Ovim se sustavom dodatno omogućava navodnjavanje poljoprivrednih površina i povećava sigurnost vodoopskrbe prostora Sjevernog hrvatskog primorja. HES Kosinj je složeni građevinski sustav koji se formira gradnjom novih građevina te rekonstrukcijom postojeće HE Sklope i rekonstrukcijom postojeće ceste Studenci-Sklope, a sastoji se od slijedećih cjelina:
 
  • Akumulacijsko jezero Kosinj volumena 340x106 m3
  • Brana Kosinj i Sedlo
  • Brana Bakovac
  • Tunel i kanal Bakovac - Lika
  • Strojarnica HE Kosinj snage 35 MW
  • Rasklopno postrojenje 110 kV Kosinj
  • Rekonstrukcije HE Sklope snage 25 MW
  • Zamjenska cesta za dio ceste Krš - Kosinj most koji se potapa
  • Zamjenska cesta Kosinj most - Bakovac
  • Rekonstrukcija ceste Studenci - Sklope

 
HES Kosinj
HES Kosinj
HES Kosinj
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS