U svijetu komunikacija Elektroprojekt pokriva širok spektar područja djelovanja. Nositelj je usluga projektiranja i konzaltinga u svim fazama razvoja poslovnih i procesnih informacijskih sustava provodeći pri tome sve mjere osiguranja kvalitete. Elektroprojekt ima specijalizirana znanja u komunikacijskim tehnologijama i nudi veliko iskustvo u dimenzioniranju komunikacijskih sustava koji naručitelju moraju odgovoriti brzinom i pouzdanošću. Ova rješenja se primjenjuju na energetskim, industrijskim, javnim i infrastrukturnim objektima.

Specijalizirana znanja i iskustvo koriste se pri izradi projekata za:
 
  • telekomunikacijske infrastrukturne mreže (DTK, svjetlovodni i bakreni kabeli)
  • svjetlovodne transmisijske mreže (PDH, SDH, CWDM, DWDM)
  • IP/MPLS komunikacijske mreže (LAN, MAN, WAN)
  • komutacijske sustave
  • digitalne mikrovalne radio-relejne sustave
  • mobilne i fiksne radijske mreže
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS