Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) ovdje možete pogledati politiku zaštite podataka Elektroprojekta.

Politika zaštite osobnih podataka


Dostupni obrasci:

Prigovor
Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade
Zahtjev za povlačenje privole


Podaci za kontakt:

Elektroprojekt d.d,
Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb,
e-mail: szop@elektroprojekt.hr
Telefon: +385 1 6307 777
Fax broj: +385 1 6152 685
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS