Sustav upravljanja Elektroprojekta je usuglašen sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015,  HRN EN ISO 14001:2015 i HRN EN ISO 45001:2018 te certificiran od strane SGS International Certification Services AG, te se i dalje redovito obnavlja.
 


 
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS