Termoenergetika

Elektroprojekt
U području termo-energetike Elektroprojekt posjeduje veliko iskustvo i visoku razinu tehničke stručnosti, pogotovo u području proizvodnje energije iz tradicionalnih izvora energije.

Elektroprojekt je sudjelovao u pripremi i realizaciji investicija te pružanju tehničke podrške tijekom izgradnje i puštanja u pogon gotovo svih većih termoenergetskih objekata, postrojenja i sustava u Republici Hrvatskoj.

To su poslovi za sljedeće objekte, postrojenja i sustave unutar elektrana:
 • kombi-kogeneracijske elektrane,
 • kondenzacijske elektrane,
 • energane,
 • tehnološke cjeline termoelektrana (plinsko turbinska i parno turbinska postrojenja, kotlovska postrojenja, zajednički sustavi, zahvat vode/hladnjaci,…)
 • koncipiranje postrojenja i izbor lokacije,
 • sustavi opskrbe gorivom i vodom,
 • parni i vrelovodni kotlovi,
 • izmjenjivači topline,
 • postrojenja za kemijsku i termičku pripremu vode,
 • dimovodni kanali i dimnjaci te
 • obrada dimnih plinova i filtracija (selektivna katalitička redukcija-SCR, odsumporavanje-FGD).

Poslovi: TERMOENERGETIKA