NARUČITELJ:
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA 

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Predinvesticijska dokumentacija, Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja

OPIS:
Jedan od velikih projekata kojem je Elektroprojekt radio je i KKE EL-TO Zagreb - Blok L 150 MWe/114 MWt
(zamjena bloka A novom kombi kogeneracijskom elektranom).
 
U okviru projektiranja pružali smo uslugu glavnog projektanta, rađene su izmjene i dopune idejnog projekta, izmjene i dopune lokacijske dozvole te elaborat zaštite okoliša. Izrađeni su glavni projekti (faze 1 i 2), izvedbeni projekti (faze 1 i 2) i  tenderska dokumentacija za ugovaranje opreme uključivo specifikacija za nabavu i tehničkih specifikacija.
 
U okviru građenja Elektroprojekt je također radio konzalting usluge EPC izvoditelju (tvrtki Fata EPC).
 
Po okončanju izgradnje izradit će se još projekt izvedenog stanja te ishođenje uporabne dozvole.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS