NARUČITELJ:
HEP-Proizvodnja d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja

OPIS:
U cilju većeg iskorištenja osjetne topline dimnih plinova ugrađuju se dodatni zagrijači mrežne vode ZMV1B i ZMV2B na izlazu dimnih plinova iz kotlova utilizatora UT1 i UT2.


elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS