NARUČITELJ:
HEP-Proizvodnja d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja

OPIS:
ELEKTROPROJEKT je projektirao Blok C 250 MWe / 50 MWt TE SISAK u svim fazama izgradnje, od idejnog projekta potrebnog za izradu studije utjecaja na okoliš i dobivanje lokacijske dozvole, preko glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, izvedbenog projekta za izgradanju, sve do projekta izvedenog stanja za puštanje u pogon i dobivanje uporabne dozvole. 


elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS