NARUČITELJ:
HEP-Proizvodnja d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, Izvedbeni projekt (temelj akumulatora, crpna stanica, elektrotehnički projekt) 

OPIS:
Izgradnja Akumulatora topline kapaciteta 1.000 MWh i toplinske snage 150 MW u Pogonu EL-TO Zagreb Hrvatske elektroprivrede te njegovo uključenje na Toplinsku stanicu (TS) u sklopu Centralnog toplinskog sustava zapadnog dijela grada Zagreba (CTS), učinkovito rješava problem vremenske neuravnoteženosti grijanja unutar sustava. Akumulator topline omogućava kogeneracijskim jedinicama da za vrijeme smanjene potrebe za toplinskom energijom, poglavito noću, toplinsku energiju koja prati proizvodnju električne energije pohrane (akumuliraju) kao vrelu vodu u spremnik Akumulatora topline promjera 30 m, visine 45 m i zapremine oko 32.000 m3. Potom u ranim jutarnjim satima, ili u drugim okolnostima povećane potrebe za toplinskom energijom, vrela voda se iz gornjeg dijela spremnika dodaje izravno u polazni cjevovod CTS-a u količini, u kojoj se hladna voda iz povratnog cjevovoda CTS-a pumpa u donji dio spremnika.


elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS