NARUČITELJ:
Hrvatske vode

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekti, Izvedbeni projekt evakuacijskih građevina

OPIS:
Retencija Burnjak regulira vodne valove potoka Burnjak, pritoka rijeke Toplice, u slivu rijeke Krapine, u cilju obrane od poplava Stubičkih Toplica. Ostvarenje retencije obuhvaća izgradnju evakuacijskih građevina, nasute brane, sustava tehničkog promatranja i zaštitu crpne stanice vodovoda.

 
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS