NARUČITELJ:
Hrvatske vode
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Idejni projekt
 
OPIS:
Rješenje zaštite od poplava područja grada Karlovca predstavlja dio cjeline vodoprivrednog rješenja Srednjeg Posavlja. Vodoprivredno rješenje Srednjeg Posavlja obuhvaća cjelovito rješavanje problema obrane od poplava u trokutu gradova Zagreb - Karlovac - Sisak koji su povezani nužnošću zajedničkog rješavanja problema velikih voda. Razmatrani sustav obrane od poplava grada Karlovca čine:  brana i čvor Brodarci na rijeci Kupi, retencija Kupčina, kanal Kupa-Kupa i regulacioni objekti za distribuciju i raspodjelu velikih voda te prateći nasipi na Kupi, Dobri te retenciji Kupčina. Analizirana su i dana rješenja svih elemenata sustava za potrebe ishođenja lokacijske dozvole.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS