NARUČITELJ:
Hrvatske vode

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Studija utjecaja na okoliš, Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

OPIS:
Retencija Glogovica koja se ostvaruje izgradnjom nasute brane, smještena je u dolini vodotoka Glogovice između naselja Podcrkavlje i Glogovica. Retencijom Glogovica štite se od plavljenja, izazvanih bujičnim vodama s područja Dilja, sva nizvodna naselja slavonskobrodskog područja.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS