Integrirani sustav upravljanja

Elektroprojekt
Odmah nakon prvog certificiranja sustava upravljanja prema zahtjevima norme ISO 9001:1994 započet je intenzivan rad na prilagodbi sustava upravljanja zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:1996, koja definira sustav ekološkog upravljanja u tvrtkama. Poslovodstvo se odlučilo za ovu daljnju značajnu provjeru sustava upravljanja, budući da su rezultati poslovne djelatnosti Elektroprojekta često u najužoj vezi s okolišem u kojem se ti poslovi realiziraju. Zbog toga Elektroprojekt od svojih stručnjaka traži visoku ekološku svijest te iscrpno poznavanje zahtjeva vezanih uz zaštitu okoliša, a certificiranjem sustava upravljanja želi to i dokazati.

Sustav upravljanja Elektroprojekta je usuglašen sa zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:1996 i certificiran od strane SGS International Certification Services AG, Zurich dana 16. listopada 2000.

Elektroprojekt trajno djeluje sukladno navedenoj politici tvrtke, a njegov je sustav upravljanja nakon prve certifikacije usuglašen sa zahtjevima novih normi HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015, te se i dalje redovito obnavlja.

Sustav upravljanja Elektroprojekta je 7. prosinca 2010. certificiran od strane SGS Systems & Services Certification prema zahtjevima norme OHSAS 18001:2007, te je usuglašen sa zahtjevima nove norme HRN EN ISO 45001:2018.