NARUČITELJ:
HEP-Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Koncepcijsko rješenje, Idejna rješenja podsustava

OPIS:
Višenamjenski hidrotehnički sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja obuhvaća područje od granice s Republikom Slovenijom do Siska. Osnova novog koncepcijskog rješenja je novo rješenje odteretnog kanala tako da se Zagreb pouzdano zaštiti od 1000 g velike vode. Također se omogućava korištenje voda za električnu energiju, vodoopskrbu i plovidbu, te poboljša stanje rekreacijskih centara i staništa vezanih uz vode. Zahvati koji čine razmatrani sustav, a čija rješenja su analizirana su: odteretni kanal Sava-Sava, HES Sisak, MHE Ivanja Reka, MHE Petruševec, MHE Šanci, MHE Jarun, HE Prečko, HE Podsused i RHE Medvednica.


elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS