NARUČITELJ:
Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, izvedbeni projekt

OPIS:
Crpna stanica Teča kod Račinovaca na Savi je crpna stanica za odvodnju melioracijskog
područja Biđ - Bosutskog polja. Kapacitet crpne stanice je 6,12 m3/s koji se ostvaruje
sa tri vertikalne aksijalne crpke.
 
Objekt se sastoji od slijedećih objekata:
 
  • dovodni kanal
  • zgrada crpne stanice (s crpkama, čistilicom ulaznih rešetki i kranskom dizalicom)
  • interne prometnice s platoom
  • revizijsko okno tlačnog cjevovod
  • tlačni cjevovod
  • ustava
  • izljevna građevina
  • odvodni kanal
  • trafo stanica

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS