NARUČITELJ:
Osječko-baranjska županija

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Studija utjecaja na okoliš, Studija izvodljivosti, Idejni projekt

OPIS:
Višenamjenski hidrotehnički sustav Osijek nalazi se na rijeci Dravi uzvodno od Osijeka. Ovim sustavom osigurava se zaštita od štetnih djelovanja voda, korištenje voda za električnu energiju, navodnjavanje, vodoopskrbu i plovidbu i zaštita prirodnih staništa vezanih uz vode.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS