NARUČITELJ:
TEKIJA d.o.o.
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Studija izvedivosti, Elaborati zaštite okoliša, Idejni projekt, Glavni projekt, Dokumentacije za nadmetanje (za izgradnju mreže sustava odvodnje, UPOV-a, nadzora i opreme)
 
OPIS:
U aglomeraciji Kutjevo i Velika predviđena je rekonstrukcija vodosprema, rekonstrukcija sustava odvodnje, izgradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje. Rekonstrukcija obuhvaća vodospreme Kutjevo (V=600 m3) i Velika (V=450 m3), te rekonstrukciju gravitacijske kolektorske mreže u dužini 569 m u aglomeraciji Kutjevo te 902 m u aglomeraciji Velika. Predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kutjevo 3.200 ES i Velika 4.800 ES, te gravitacijska i tlačna kolektorska mreža na području Kutjeva 3.936 m s crpnom stanicom > 5 l/s a na području Velike 11.030 m s dvije crpne stanice > 5 l/s . Dodatno je projektom obuhvaćeno proširenje kolektorske mreže na području Velike od 13.022 m te 3 crpne stanice > 5 l/s. Za izgradnju objekata u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izrađene su studije izvedivosti, te aplikacije za prijavu na sufinanciranje od strane EU fondova, te elaborati zaštite okoliša i idejni i glavni projekti.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS