NARUČITELJ: Voda Garešnica d.o.o.
 
VRSTA DOKUMENTACIJE: Studija izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš, Idejni projekt, Glavni projekt, Dokumentacije za nadmetanje (za izgradnju mreže sustava odvodnje, UPOV-a, nadzora i opreme)
 
OPIS:

U aglomeraciji Garešnica i Hercegovac predviđena je izgradnja gravitacijske i tlačne kolektorske mreže i to na području Garešnica 14.545 m, a na području Hercegovac 10.183 m te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 10.000 ES. Također je predviđena rekonstrukcija postojeće gravitacijske kolektorske mreže na području Garešnica 5.749 m
Za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture izrađena je studije izvodljivosti i aplikacija aglomeracija Garešnica i Hercegovac za sufinanciranje iz fondova EU, te elaborati zaštite okoliša i idejni i glavni projekti.
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS