In Memoriam Josip Matijašević, dipl.ing.građ. (1939.-2020.)

Elektroprojekt
U svibnju ove godine preminuo je Josip Matijašević, dugogodišnji zaposlenik Elektroprojekta, cijenjeni kolega i suradnik, uspješni rukovoditelj i član Nadzornog odbora Elektroprojekta d.d.

Josip Matijašević rođen je u Sisku 7.1.1939. u učiteljskoj obitelji. Gimnaziju je pohađao u Sisku. Studirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1964.

U Elektroprojektu se zaposlio odmah po završetku studija 1964., odslužio vojni rok te više od četrdeset godina stručno i uspješno radio do odlaska u mirovinu krajem 2005. godine. Cijenjen kao suradnik i projektant napredovao je od mladog projektanta suradnika do voditelja projekata i uspješnog rukovoditelja.

Vodio je projekte HE Valići, regulacije rijeke Vuke, ustave Šišljević i Kupčina. Za vrijeme opsežnih radova Elektroprojekta u Iranu vodio je projekte tipskih i posebnih objekata na irigacijskim sustavima Mahabad, Urumieh i Salmas, te vodio nadzor nad njihovom izgradnjom unutar sustava Mahabad. Tijekom svog višegodišnjeg projektantskog rada surađivao je na projektima HE Varaždin, HE Đurđevac, HE Sklope, HE Rijeka, HE Senj, HE Gojak, HE Golubić, HE Žur i drugim.

Rukovoditeljske poslove je obavljao od 1991. godine. U razdoblju od 1991. do 1998. bio je direktor Hidro-građevinskog biroa. Nakon toga je do 2003. bio pomoćnik glavnog direktora za projektiranje i konzalting, a potom do odlaska u mirovinu direktor Inter biroa. Bio je član više stručnih udruga.

U skladu s njegovim stručnim i organizacijskim iskustvom imenovan je 1999. predstavnikom uprave za kvalitetu. Tim na čijem je čelu bio uspješno je uskladio sustav upravljanja Elektroprojekta sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 što je potvrđeno certifikacijom od strane međunarodne certifikacijske organizacije 2000. godine.

Dužnost člana Nadzornog odbora obavljao savjesno i časno, a pri tome uvijek u skladu s poslovnim i stručnim ciljevima Elektroprojekta.

Josip Matijašević je svojim stručnim radom, rukovođenjem te suradnjom s kolegama ostavio trajni trag u poslovanju i djelovanju Elektroprojekta te predstavlja uzor sadašnjim i budućim pripadnicima ovog društva.