NARUČITELJ:
Agencija za vodno područje

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Plan upravljanja vodama

OPIS:
Vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH za koji se izrađuje Plan upravljanja vodama iznosi 8.782 km², od toga površina sliva rijeka Neretve i Trebišnjice u FBiH iznosi 6.041,6 km², površina sliva rijeke Cetine 2.655,6 km², a rijeke Krke 84,8 km². Nacrt plana upravljanja vodama 2022-2027 obuhvaća:

  • Pregled vodnih tijela površinskih voda na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji BIH
  • Karakterizacijski izvještaj 
  • Identifikacijske kartice vodnih tijela podzemnih voda i postojeći monitoring podzemnih voda 
  • Cjelokupni Nacrt Plana upravljanja vodama
  • Ocjena hidromorfološkog stanja površinskih vodnih tijelaelektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS