Elektroprojekt zapošljava

Elektroprojekt
ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, objavljuje potrebu za zasnivanje radnog odnosa za:


Elektro-telekomunikacijski biro
Strojarsko-tehnološki biro 

Radni odnos se zasniva na puno neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci. Nudimo dinamičnu radnu okolinu, dobre uvjete rada, stručno usavršavanje kroz zahtjevne projekte, priliku za napredovanje.
 
Ponude sa životopisom molimo dostaviti u RTF ili DOC/DOCX formatu na e-poštu: anja.herak@elektroprojekt.hr uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se javljate i sa skenom dokaza o ispunjavanju uvjeta (diploma, stručni ispit, upis u komoru i sl.), budući se nepotpune ponude neće razmatrati.
 
*Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.