Elektroprojekt zapošljava

Elektroprojekt
ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, objavljuje potrebu za zasnivanje radnog odnosa s:

GLAVNIM KNJIGOVOĐOM (m/ž), 1 izvršitelj                                                   
 
Dužnosti:
 • organiziranje, vođenje i obavljanje knjigovodstvenih poslova,
 • izvršavanje zadataka koje primi od voditelja službe.
 
Uvjeti:*
 • magistar ekonomije, mag.oec./dipl.oec. (raniji VSS, VII/1) ili
 • sveučilišni/stručni prvostupnik ekonomije, ekonomist,
univ.bacc.oec./struč.bacc.oec./pristup.oec./oec. (raniji VŠS, VI) - 3 godine radnog iskustva na poslovima u računovodstvu ili reviziji
 • znanje dva svjetska jezika od kojih engleski obvezno,
 • znanje strojopisa i poznavanje rada na računalu 
 
Posebni uvjeti i prednosti:
 • vozačka dozvola B kategorije
 • sklonost timskom radu
 • dobre organizacijske i komunikacijske vještine
 • pouzdanost, točnost i sistematičnost u radu
 • samostalnost i proaktivnost u radu
 • ekonomisti sa završenim smjerom računovodstvo i revizija
 
 
Radni odnos se zasniva na puno neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci. Nudimo dinamičnu radnu okolinu, dobre uvjete rada, stručno usavršavanje kroz zahtjevne projekte, priliku za napredovanje.
 
Ponude sa životopisom molimo dostaviti u RTF ili DOC/DOCX formatu na e-poštu: vesna.petrac@elektroprojekt.hr uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se javljate i sa skenom dokaza o ispunjavanju uvjeta (diploma, stručni ispit, upis u komoru i sl.), budući se nepotpune ponude neće razmatrati.
 
 
*Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.