Borislav Franković dipl.ing.građ. (1931.-2006.)

Elektroprojekt
Povodom 90 godišnjice rođenja i 15 godišnjice smrti Borislava Frankovića (na slici prvi s lijeva) sjećamo se njegovog impozantnog inženjerskog opusa od kojih središnje mjesto zauzimaju tri uspješno ostvarene velike hidroelektrane na rijeci Dravi. Borislav Franković dao je svoj pečat i velik doprinos hidrotehnici, koji se ogleda u njegovu neposrednom radu i u radu svih njegovih studena­ta i suradnika koji su produbili i raz­vili njegova znanja i iskustva. Njegov lik i djelo ostat će nam u trajnom sje­ćanju i zato mu velika hvala za sve što je učinio i ostavio nam u naslijeđe.
U spomen na njegove doprinose i dostignuća objavljujemo u prilogu: