Nacrt plana upravljanja vodama na vodnom području Jadranskog mora u federaciji BIH za razdoblje 2016.-2021.

NARUČITELJ:
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Nacrt Plana upravljanja vodama
 
OPIS:
Vodno područje Jadranskog mora, na području Federacije Bosne i Hercegovine, obuhvaća slivove Cetine, Krke, Neretve i Trebišnjice. Ukupna razmatrana površina iznosi oko 8.782 km²od toga:
  •  površina sliva rijeka Neretve i Trebišnjice 6.041,6 km²,
  • površina sliva rijeke Cetine 2.655,6 km²,
  • površina sliva rijeke Krke 84,8 km².
 
Dužina rijeke Neretve u Federacji BiH je 208km, rijeke Trebižat 48km, rijeke Trebišnjice je 25km. Na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji BiH ukupno ukupno živi oko 414.000 stanovnika.
U sklopu izrade Plana upravljanja vodama provedena je karakterizacija površinskih, podzemnih i priobalnih voda, analiza pritiska i utjecaja na površinske i podzemne vode, dan je program monitoringa, provedene su ekonomske analize korištenja voda, izrađena je GIS baza podataka i registar zaštićenih područja sukladno Zakonu o vodama. Definirani su ciljevi zaštite voda, učešće i konzultiranje javnosti. Temeljem svega navedenog izrađen je nacrt Plana upravljanja vodama. Elektroprojekt je proveo vođenje cijelog projekta za ukupno vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS