NARUČITELJ:
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt

OPIS:
TS 110/35 kV Mavrinci sastoji se od vanjskog, zrakom izoliranog, postrojenja naponske razine 110 kV, te pogonske zgrade u kojoj se nalaze 20 kV postrojenje, pomoćni pogoni, te prostorija za smještaj opreme USZMR. Objekt je u nadleznosti HEP-ODS-a i HOPS-a.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS