NARUČITELJ:
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt

OPIS:
Izrada glavnog projekta TS 110/10(20) kV Zamet koji uključuje rasklopna postrojenja 110 i 20 kV, pripadajuće izmjenične i istosmjerne podrazvode, nadzor, upravljanje, mjerenje i zaštitu, 
te uzemljenje, gromobransku zaštitu i vanjsku rasvjetu objekta. 
Projekt je također uključivao sve građevinske i arhitektonske dijelove projekta na izgradnji zgrade TS i okolnog platoa s odvodnjom i prometnicama, a također i projekte slabe struje, 
tehničke zaštite, vatrodojave i telekomunikacija.elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS