NARUČITELJ:
PLINACRO d.o.o.
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, Izvedbeni projekt (nadzemnih objekata)
 
OPIS:
Nova mjerno-redukcijska stanica MRS je predviđena umjesto postojeće MRS iz razloga modernizacije opreme i tehnološkog procesa, te proširenje potrebnih površina MRS-a za obavljanje redovitih pregleda i remonta. Od postojećeg postrojenja se preuzima dio opreme zadovoljavajućeg kapaciteta i specifikacija.
 
Planirana izgradnja MRS Slavonski Brod se sastoji od dvije nove projektirane zgrade:
 
  • Zgrada mjerenja i redukcije
  • Zgrada kotlovnice sa dimnjakom i upravljačkom prostorijom
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS