NARUČITELJ:
PLINACRO d.o.o.
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt, Izvedbeni projekt (nadzemnih objekata)
 
OPIS:
Sukladno Planu razvoja plinskog transportnog sustava 2011.-2015. godine Magistralni plinovod Donji Miholjac - Belišće DN 400/50 razvojni je projekt osnovnog nacionalnog transportnog sustava koje čine projekti temeljnog energetskog i razvojnog nacionalnog interesa.
 
Na Magistralnom plinovodu Donji Miholjac DN 400/50 predviđena su 3 nadzemna objekta koji su predmet projektiranja:
 
  • MRČ Donji Miholjac, (mjerno-regulacijski čvor)
  • BS Tiborjanci, (blokadna stanica)
  • MRS Belišće, stacionaža (mjerno-redukcijska stanica)

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS