NARUČITELJ:
Hrvatski Telekom d.d.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvedenog stanja GSM

OPIS:
Globalni sustav mreža mobilne komunikacije (GSM) sastoji se od niza baznih stanica i antenskih nosača koji osigurava glasovnu i podatkovnu komunikaciju između korisnika. Izrađeno cca 350 projekata za cca 230 lokacija osnovnih postaja.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS