NARUČITELJ:
Virovitičko-podravska županija
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Natječajna dokumentacija
 
OPIS:
Sustavom navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac predviđeno je navodnjavanje 750 ha poljoprivrednih površina u Virovitičko-podravskoj županiji. Sustav se sastoji od crpne stanice koja zahvaća vodu iz rijeke Drave i putem tlačnih razvodnih cjevovoda dovodi je do poljoprivrednih površina. Svaki korisnik ima na svojoj parceli priključno okno za priključak opreme za navodnjavanje.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS