NARUČITELJ:
Grad Ogulin

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt , Izvedbeni projekt

OPIS: 
Za most Vražji prijelaz predviđa se ojačanje donjeg ustroja mosta (upornjaka i stupova) na način da se oko istih izvedu armiranobetonska ojačanja u uzdužnom smjeru mosta i proširenja u poprečnom smjeru koja će osigurati oslanjanje proširenju rebraste rasponske konstrukcije mosta i omogućiti će zadovoljavajuću nosivost i trajnost saniranog mosta.Most je dug 52.8 m i ima 8 raspona 6,6 m. Širina kolnika na mostu je 5,5 m. S južne strane kolnika je predviđen jedan nogostup svijetle širine 1,5 m. Ukupna širina rebraste rasponske konstrukcije mosta je 8,0 m. 
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS