Usluge

Elektroprojekt

Tokom izgradnje pruža usluge vođenja izgradnje objekta, nadzora i organizacije građenja, izrađuje programe osiguranja kvalitete te programe puštanja u pogon. Za objekte u korištenju izrađuje dokumentaciju za održavanje, popravke i rekonstrukcije, izrađuje programe i provodi tehnička mjerenja i promatranja. Osnovne grupe usluga čine:
 

 • konzalting i razvoj projekata

 • razvojne strategije i planovi

 • strateške studije

 • planovi upravljanja vrijednim prirodnim područjima

 • studije izvodljivosti i ocjene projekata

 • studije utjecaja na okoliš i prirodu

 • programi istražnih radova

 • idejna rješenja, idejni projekti

 • specifikacije i ponudbena dokumentacija

 • glavni projekti, izvedbeni projekti

 • projekti izvedenog stanja​

 • projektiranje i analize pomoću BIM tehnologije

 • koordinaciju, kolaboraciju i analize sudara pomoću BIM tehnologije

 • revidiranje i kontrolu BIM isporuka

 • BIM projektni menadžment

 • nostrifikacije projektne dokumentacije

 • nadzor i organizacija građenja

 • programi osiguranja kvalitete, mjerenja, promatranja

 • informacijski i GIS sustavi