Upravljanje vodama

Elektroprojekt
Za potrebu osiguranja optimalnog režima voda i osiguranja potrebnih količina voda za različite namjene uz interdisciplinarni pristup i primjenu načela održivog razvoja Elektroprojekt daje kompleksna tehnička rješenja u okviru kojih se rade:
  • planovi upravljanja vodama,
  • osnove za vodnogospodarsko uređenje i korištenje slivova te,
  • projekti kompleksnih višenamjenskih hidrotehničkih sustava.

 Poslovi: UPRAVLJANJE VODAMA