Upravljanje vodama

Elektroprojekt
Za potrebu osiguranja optimalnog režima voda i osiguranja potrebnih količina voda za različite namjene uz interdisciplinarni pristup i primjenu načela održivog razvoja Elektroprojekt daje kompleksna tehnička rješenja u okviru kojih se rade:
  • planovi upravljanja vodama
  • osnove za vodnogospodarsko uređenje i korištenje slivova
  • projekti kompleksnih višenamjenskih hidrotehničkih sustava

 

Poslovi: UPRAVLJANJE VODAMA