Navodnjavanje i odvodnja zemljišta

Elektroprojekt
Za manje i veće poljoprivredne površine Elektroprojekt daje rješenja njihovog navodnjavanja i odvodnje viška voda. Temeljem pedoloških istražnih radova, proračuna potrebe vode za navodnjavanje, analizom raspoloživih izvora vode te hidrauličkih analiza optimiziraju se rješenja i veličina izgradnje pojedinih objekata.

U projektima takvih sustava daju se rješenja za:
  • crpne stanice,
  • taložnice i filtarske stanice,
  • akumulacije,
  • zahvate vode iz otvorenog vodotoka ili zahvate podzemne vode,
  • tlačne razvodne cjevovode i
  • otvorenu kanalsku mrežu sa sistemom ustava.
 
Poslovi: NAVODNJAVANJE I ODVODNJA ZEMLJIŠTA