Vodoopskrba i odvodnja

Elektroprojekt
Provođenjem aktivnosti u skladu s tehničkim, ekološkim i ekonomskim aspektima upravljanja Elektroprojekt razvija dugoročna i održiva tehnička rješenja u vodoopskrbi i odvodnji za stanovništvo i industriju.

U okviru ove djelatnosti projektiraju se:
  • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda,
  • komunalna odvodnja,
  • vodocrpilišta i zahvati vode za vodoopskrbu,
  • crpne stanice i
  • vodoopskrbni cjevovodi.
 
Poslovi: VODOOPSKRBA I ODVODNJA