Vodoopskrba i odvodnja

Elektroprojekt
Provođenjem aktivnosti u skladu s tehničkim, ekološkim i ekonomskim aspektima upravljanja Elektroprojekt razvija dugoročna i održiva tehnička rješenja u vodoopskrbi i odvodnji za stanovništvo i industriju.

U okviru ove djelatnosti projektiraju se:
  • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda
  • komunalna odvodnja
  • vodocrpilišta i zahvati vode za vodoopskrbu
  • crpne stanice
  • vodoopskrbni cjevovodi
 
 

Poslovi: VODOOPSKRBA I ODVODNJA