Plinovodi

Elektroprojekt
Tijekom plinofikacije Republike Hrvatske Elektroprojektovi inženjeri projektirali su stotine kilometara magistralnih plinovoda s nadzemnim objektima te također i lokalne distribucijske plinske mreže.

U okviru te djelatnosti projektirani su:
  • magistralni plinovodi,
  • visokotlačni i niskotlačni plinovodi,
  • plinske mjerno redukcijske stanice, blokadne i čistačke stanice.
 
Poslovi: PLINOVODI