Retencija Burnjak – Hrvatska, Donja Stubica

Elektroprojekt
Retencija Burnjak regulira vodne valove potoka Burnjak, pritoka rijeke Toplice, u slivu rijeke Krapine, u cilju obrane od poplava Stubičkih Toplica. Ostvarenje retencije
obuhvaća izgradnju evakuacijskih građevina, nasute brane, sustava tehničkog promatranja i zaštitu crpne stanice vodovoda.

Usluge:
  • Glavni projekti
  • Izvedbeni projekt evakuacijskih građevina

Tehnički podaci:
  • Volumen retencije 1.800.000 m3
  • Površina retencije 290000 m2
  • Visina brane 20,5 m
  • Duljina brane u kruni 80m
  • Kapacitet temeljnog ispusta 2,7 m3/s
  • Kapacitet preljeva 57 m3/s

Naručitelj
Hrvatske vode