HES Kosinj

Elektroprojekt
Naručitelj:
Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Vrsta dokumentacije:
Idejni projekt, Glavni projekt-u izradi

Opis:
HES Kosinj je višenamjenski sustav koji omogućuje prihvat velikih vodnih valova Like u svrhu zaštite od poplava nizvodnog područja te korištenje akumulirane vode za proizvodnju električne energije na HE Kosinj i HE Senj. Ovim se sustavom dodatno omogućava navodnjavanje poljoprivrednih površina i povećava sigurnost vodoopskrbe prostora Sjevernog hrvatskog primorja.

HES Kosinj je složeni građevinski sustav koji se formira gradnjom novih građevina te rekonstrukcijom postojeće HE Sklope i rekonstrukcijom postojeće ceste Studenci-Sklope, a sastoji se od slijedećih cjelina:
  • Akumulacijsko jezero Kosinj volumena 340x106 m3
  • Brana Kosinj i Sedlo
  • Brana Bakovac
  • Tunel i kanal Bakovac – Lika
  • Strojarnica HE Kosinj snage 35 MW
  • Rasklopno postrojenje 110 kV  Kosinj
  • Rekonstrukcije HE Sklope snage 25 MW
  • Zamjenska cesta za dio ceste Krš – Kosinj most koji se potapa
  • Zamjenska cesta Kosinj most – Bakovac
  • Rekonstrukcija ceste Studenci – Sklope