Područja djelovanja

Energetika

Hidroenergetika
Hidroenergetika
Kao pionir razvoja hidroenergetike u Hrvatskoj, Elektroprojekt je sudjelovao u razvoju gotovo cijelog hrvatskog...
Saznajte više
Termoenergetika
Termoenergetika
U području termoenergetike, Elektroprojekt posjeduje veliko iskustvo i visoku razinu tehničke stručnosti, pogotovo u...
Saznajte više
Prijenos i distribucija
Prijenos i distribucija
Elektroprojekt nudi širok spektar specijaliziranih znanja za realizaciju svih vrsta projektantskih usluga i daje...
Saznajte više

Vodno gospodarstvo

Upravljanje vodama
Upravljanje vodama
Za potrebu osiguranja optimalnog režima voda i osiguranja potrebnih količina voda za različite namjene uz...
Saznajte više
Sustavi obrane od poplava
Sustavi obrane od poplava
Za mala i velika slivna područja Elektroprojekt pruža rješenja obrane od poplava obavljajući hidrološke i hidrauličke...
Saznajte više
Navodnjavanje i odvodnja zemljišta
Navodnjavanje i odvodnja zemljišta
Za manje i veće poljoprivredne površine Elektroprojekt daje rješenja njihovog navodnjavanja i odvodnje viška voda....
Saznajte više

Infrastruktura i telekomunikacije

Plinovodi
Plinovodi
Tijekom plinofikacije Republike Hrvatske Elektroprojektovi inženjeri projektirali su stotine kilometara magistralnih...
Saznajte više
Centralni toplinski sustavi
Centralni toplinski sustavi
U području pružanja projektantskih usluga tijekom planiranja i izgradnje infrastrukturnih objekata i sustava,...
Saznajte više
Vodoopskrba i odvodnja
Vodoopskrba i odvodnja
Provođenjem aktivnosti u skladu s tehničkim, ekološkim i ekonomskim aspektima upravljanja Elektroprojekt razvija...
Saznajte više
Telekomunikacije
Telekomunikacije
U svijetu komunikacija Elektroprojekt pokriva širok spektar područja djelovanja. Nositelj je usluga projektiranja i...
Saznajte više
Objekti javne namjene i promet
Objekti javne namjene i promet
Elektroprojekt projektira optimalne tehničke sustave koji osiguravaju funkcioniranje većih sistema (velikih energetskih,...
Saznajte više
Ostalo
Ostalo
U okviru ostalih postrojenja u čijoj izradi sudjeluje Elektroprojekt...
Saznajte više

Zaštita prirode

Zaštita okoliša i vrijednih područja
Zaštita okoliša i vrijednih područja
Elektroprojekt priprema dokumentaciju za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata...
Saznajte više
Zaštita voda
Zaštita voda
Projekti iz područja zaštite voda obuhvaćaju sve projekte koji imaju za cilj zaštitu voda i o vodi ovisnih ekosustava.
Saznajte više
Stručno savjetovanje i monitoring
Stručno savjetovanje i monitoring
Elektroprojekt stručno savjetuje naručitelje vezano na dio poslova zaštite okoliša koji su definirani zakonskom...
Saznajte više