DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2017.godinu

Za I-III 2017. konsolidirana
Za I-III 2017. nekonsolidirana

Za I-VI 2017. nekonsolidirana

Za I-IX 2017 nekonsolidirana

GODIŠNJI REVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.g

GODIŠNJI REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.g


 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu