DIONICE         
GDPR         
Financijska izvjesca za 2016. godinu

Za I-III 2016. konsolidirana
Z
a I-III 2016. nekonsolidirana

Z
a I-VI 2016. konsolidirana
Z
a I-VI 2016. nekonsolidirana

Za I-IX 2016. konsolidirana
Za I-IX 2016. nekonsolidirana

Za I-XII 2016. konsolidirana
Za I-XII 2016. nekonsolidirana

Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016.g.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016.g.

GFI 2016 revidirani konsolidirani
GFI 2016 revidirani nekonsolidirani
 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na pońćetnu stranicu